Et liv i bevegelse 

Å være i bevegelse er en av de viktigste tingene du kan gjøre for å få best mulig helse, både fysisk og psykisk.

Den industrielle revolusjonen har ført til at vi har stadig mindre fysisk arbeid i hverdagen - både på jobb og i fritiden. Det har også vært en økning av stillesittende aktiviteter som TV-titting og PC-bruk. I tillegg bruker mange av oss passive transportmidler, noe som også reduserer aktivitetsnivået. Lavt nivå av fysisk aktivitet er en stor risikofaktor for dårlig helse og død uansett årsak. Personer som ikke trener nok, har større risiko for hjerte- og karsykdom, tarm- og brystkreft, type 2-diabetes og osteoporose. På verdensbasis regnes inaktivitet som den 4. ledende dødsårsak. Ca. 31 prosent av voksne over 15 år var for lite aktive i 2008, og ca. 3,2 millioner dødsfall i året kan tilskrives mangel på fysisk aktivitet. Tall fra Helsedirektoratet fra 2007, viser at hele 83 prosent av den norske befolkningen er langt unna anbefalingene om minst 30 minutter daglig med aktivitet med minst moderat intensitet (mao er disse fysisk aktive med moderat intensitet mindre enn 5 ganger i uka).

Selv om det er bekymringsverdig at man blir mindre aktiv med alderen, er kanskje tallene som ble publisert i en studie i The Lancet i 2012 enda mer bekymringsverdige: Fire av fem unge i 13-15 års alderen er ikke aktive nok til å møte dagens anbefalinger om fysisk aktivitet.

Å være i aktivitet vil blant annet redusere risikoen for overvekt og fedme, det vil gi bedre kondisjon og hjertehelse, sunn vekst av bein, leddbånd og sener, forbedret koordinasjon og balanse, bedre mental helse, større evne til å slappe av - og slik unngå kroniske muskelspenninger, og bedre søvn - for å nevne noe. At barn får mulighet til regelmessig og variert fysisk aktivitet er helt avgjørende for at de skal oppnå normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter. I tillegg har det stor betydning for skjelettet. Når du trener vektbærende aktiviteter - som å løpe, hoppe og gå, blir skjelettet belastet. Dette gir et sterkere skjelett, på samme måte som det å trene styrke gir deg sterkere muskler. En passiv livsstil fører til tynne knokler, lavt mineralinnhold og redusert styrke. Etter at du har fylt 20 år, er beinbygningen din ferdig utviklet. Det vil si at du ikke kan "hente inn igjen" det du eventuelt måtte ha tapt av benvekst i løpet av årene før dette. Overvekt i barne- og ungdomsårene vil også føre til at det dannes et høyere antall fettceller enn hos normalvektige, og et høyt antall fettceller er en viktig disponerende faktor for overvekt. Dette betyr at uansett hvor mye du slanker deg i voksen alder, så forblir antallet fettceller i kroppen konstant. Dette kan være med på å forklare hvorfor det er så vanskelig å holde vekten etter en slankekur.

I tillegg indikerer sammenfatninger av studier (metaanalyser) at fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon, angst og adferdsproblemer hos barn og unge. Mye tyder også på at trening kan gi et styrket selvbilde, bedre sosial tilpasning, økt tro på egen mestring og økt trivsel.

Ifølge studier fra 2012 som har blitt gjennomgått av Kunnskapsdepartementet, viser forskning at spreke barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre spreke barn gjør. Fysisk aktivitet er altså viktig for læring.

Hva skal til for at du og barna dine blir mer aktive?

Du er barnets viktigste forbilde! Barn vil instinktivt gjøre som foreldrene. De er også svært følsomme for dine holdninger og meninger om trening og kosthold. Du kan påvirke barnet til å få et positivt forhold til sunn mat og fysisk aktivitet. Det er også du som kontrollerer hva slags mat barnet har tilgang på, og hva slags aktiviteter barnet har tilgang på. Du kan også lage regler som begrenser barnets tilgang til TV, dataspill og lignende.

  • Gå/sykle til skole/trening

  • Ut å leke i helgene og ettermiddagene, gjerne delta selv

  • Pakk sekken med grillpølser og ta med barna ut i skogen om sommeren og på ski om vinteren

  • Hjelp barnet med å finne en aktivitet de liker

Det er ikke mye som skal til for å bedre helsen. 30 minutter med hverdagslig aktivitet hver dag er anbefalingene for voksne, 60 minutter for barn. Bruk fantasien!