Behandling

Det er viktig for oss å forsøke å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient.  Alle har forskjellige plager og behov og vi benytter derfor ofte flere ulike behandlingsmetoder for å hjelpe den enkelte.  Bevegelse av kroppen basert på en samspill mellom muskler og ledd og begge deler må derfor vurderes og behandles under ett.  Nedenfor finner du litt informasjon om ulike tiltak som vi kan benytte, og skader vi kan behandle: