Rettigheter og trygderefusjon

En kiropraktor er offentlig godkjent og fungerer som primærkontakt. Dette innebærer at du som pasient kan komme direkte til oss uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine nerve-, muskel- og skjelettplager.

Henvisning

En viktig del av primærkontaktrollen er samhandling med andre helseaktører. I de tilfellene du har behov for annen vurdering, kan vi henvise til spesialist. Tett dialog med din fastlege er nødvendig i mange tilfeller, dersom du tillater dette. Vi kan også henvise til fysioterapi for videre oppfølging.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

I de tilfellene vi ser at arbeidsplassen er med på å forsterke dine nerve-, muskel- og skjelettplager, kan vi hjelpe deg med forebyggende råd og tilrettelegging slik at du fungerer best mulig på jobb.

Samhandling med NAV og din arbeidsgiver er ofte viktig i forbindelse med tilretteleggingen. Noen ganger kan en sykmelding være nødvendig. Kiropraktoren kan sykmelde i opptil 12 uker. Statistikken viser at kiropraktorer sykmelder sjelden og kortvarig, men når det er nødvendig.

Henvisning til bildediagnostikk

En viktig del av kiropraktorens 5-årig utdannelse er radiografi og radiologi. Det vil si at vi kan både ta og vurdere røntgen. De fleste kiropraktorer i Norge henviser pasienter til eksterne røntgeninstitutter. Vi kan også rekvirere annen bildediagnostikk, slik som MR, CT og ultralyd. Ultralyd er for øvrig et område som flere  kiropraktorer benytter i sin diagnostikk, og noen videreutdanner seg på Masternivå. Vi i Holmestrand kan tilby slik undersøkelse.

Trygderefusjonsavtale

Som primærkontakt har alle kiropraktorer direkte oppgjør med trygden. Det vil si at alle pasienter får deler av behandlingen dekket av NAV.    For gjeldende takster, se helfo.no